Insener-tehnilised teenused

- projektijuhtimine
- omanikuinseneri teenus
- projektdokumentatsiooni kontroll
- omanikujärelevalve töömaal
- garantiiperioodi järelevalve
- energiaalane nõustamine
- keskkonnakonsultatsioonid
- suure- ja tööstusettevõtete energiaaudit
- soojusseadmete hankimine ja paigaldamine
- seadmete ja protsesside käivitamine
- tehnoloogiliste PFC ja P&ID skeemide koostamine
- soojustehnilised ja tugevusarvutused
- soojus- ja massibilansi arvutused
- energeetikaettevõtete personaali koolitamine

Kontakt
SmartEngineering OÜ, reg. 12300032
Ussimäe tee 12/2, 13914 Tallinn
mobiil: +372 50 26 225
e-mail: info@engineering.ee

Pädevused MTR-s:
EPE001368, EEO004046, EEP002437
EEK001367, EEH010580, TEL004088

Mobirise

Omanikujärelevalve EEO004046

- üldehituslik ehitamine
- kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
- sisekliima tagamise süsteemid
- hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
- ühisveevärk või -kanalisatsioon  

Mobirise

Ehitusprojekti ekspertiis EPE001368

- kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
- sisekliima tagamise süsteem
- konstruktsioonide osa 


Mobirise

Ehitamine EEH010580

- kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
- sisekliima tagamise süsteem Mobirise

Ehitise audit EEK001367

- kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
- sisekliima tagamise süsteem
- konstruktsioonide osa 


Mobirise

Projekteerimine EEP002437

- kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
- sisekliima tagamise süsteem Mobirise

Elektritööd TEL004088

- A pädevusklassile
- Elektritöö juhtimine
- Käidukorraldamine
- Projekteerimine 

© Copyright 2023 SmartEngineering OÜ- All Rights Reserved

Web Design Program